BACK TOZamanın Geride Bıraktığı /What the time has left
56x100cm Tual üzerine yağlıboya / 56x100cm Oil on canvas